Šmartinska
ploščad I

Spoštovani kupci,

za vaše zaupanje in interes za nakup stanovanj v soseski Šmartinska ploščad I. se zahvaljujemo.

Vse stanovanjske enote v objektih A3, B1 in V1 so rezervirane, tako da ne razpolagamo z nobenimi prostimi stanovanji.

Če želite postati lastnik stanovanja v tej prijetni soseski, vas obveščamo, da bomo po zaključku tega projekta nadaljevali z izgradnjo Šmartinske ploščadi II., za katero je projektiranje zaključeno in pridobivamo gradbeno dokumentacijo.


Stanovanjska soseska s 157 sodobnimi stanovanji na izvrstni lokaciji, blizu mestnega središča, v prijetni okolici, ki ponuja višjo kakovost življenja. V notranjosti soseske je zasnovan skupen atrij z zeleno parkovno površino, pešpotmi in drugimi raznolikimi možnostmi za preživetje prostega časa.

V ponudbi načrtov (Načrt V1, Načrt B1, Načrt A3) izberite objekt, kjer si lahko ogledate tlorisne načrte stanovanj v priloženih dokumentih v PDF formatu. Če želite ponudbo za izbrano stanovanje, pošljite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. točno oznako izbranega stanovanja (npr. V1-P-1, B1-1N-7, A3-1-1T -26). To označbo najdete v desnem zgornjem kotu tlorisnega načrta.

Če je izbrano stanovanje že rezervirano, vas bomo umestili na čakalno listo.

Izvrstna lokacija

Skupen atrij

VEČSTANOVANJSKI POSLOVNI OBJEKT

95 stanovanj in štirje poslovni prostori
(neprofitna stanovanja)

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT

43 stanovanj

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT

19 stanovanj

 • VEČSTANOVANJSKI POSLOVNI OBJEKT

  95 stanovanj in štirje poslovni prostori
  (neprofitna stanovanja)

 • VEČSTANOVANJSKI OBJEKT

  43 stanovanj

 • VEČSTANOVANJSKI OBJEKT

  19 stanovanj

Šmartinska ploščad I je poslovno stanovanjska soseska, umeščena med Šmartinsko cesto in Torkarjevo ulico v Ljubljani. Gre za poslovno stanovanjski kompleks s tremi objekti, povezanimi s skupno podzemno garažo v dveh kletnih etažah in z vso pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Objekt B1 je povezan z objektom A3 (neprofitna stanovanja) in je vzporeden z Jelinčičevo ulico, v katerem je 43 stanovanj. Na drugi strani kareja F4 je samostojni objekt V1 z 19 stanovanji. V skupni podzemni garaži so shrambe stanovanjskih enot B1 in V1, tehnični prostori in 165 parkirnih mest.

Objekt A3 (neprofitna stanovanja) je umeščen ob Šmartinsko cesto po celotni dolžini kareja F4. V tem objektu je 88 neprofitnih stanovanj, predvidenih za JSS MOL, ostala stanovanja in poslovni prostori so za prodajo.


Večstanovanjski objekt V1

19 stanovanj

Večstanovanjski objekt B1

43 stanovanj

Večstanovanjski poslovni objekt A3

95 stanovanj in štirje poslovni prostori
(neprofitna stanovanja)

Stanovanja obsegajo predsobo, sanitarni del, bivalni del s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo ter spalni del,  ki ima nišo oziroma eno ali več spalnic. Sanitarni in servisni prostori so prilagojeni številu ležišč.

V stanovanjskih enotah je predviden parket, npr. gotovi leseni parket z zaključnimi letvami. V predsobah, sanitarijah, kopalnicah in utilitijih pa tlak iz keramike. Na stiku s steno so vgrajene nizkostenske obloge. Sestava tlaka in estriha je prilagojena talnemu gretju. Lože oziroma balkoni imajo tlak iz keramike. Okvirji stavbnega pohištva so PVC. Lastnosti oken bodo skladne z izračunom v elaboratu gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije za doziranje ciljnega energetskega razreda, zaželena U vrednost zasteklitve je najmanj 0,7 W/m2K. Zasteklitev je troslojna.

Načrtovani hodniki so površinsko majhni in logični. Terase in balkoni so zasnovani iz vidika uporabnosti, ta je dosežena s primerno globino in širino terase oziroma balkona.

Vsi jaški stanovanj so izvedeni kot Sigma bloki, kar zagotavlja kakovostno izvedbo, dostop do instalacij brez vstopanja v stanovanja in visoko stopnjo požarne varnosti. Inštalacijske vertikale so umeščene tako, da mejijo na skupne komunikacijske površine, kjer je to le mogoče.

Predvidena svetla višina v stanovanjih je 2,58 m.

Velikost kletnih etaž ustreza potrebam parkiranja, potrebnim komunikacijam ter zahtevanem številu tehničnih prostorov. Kletna etaža vseh objektov je prvenstveno namenjena parkiranju osebnih vozil in prostorom ali koridorjem za potrebe infrastrukturnih omrežij ter energetskih in pomožnih prostorov. Kletne etaže posameznih objektov so zaradi racionalizacije uvoza in izvoza povezane v enovit objekt. Kletne etaže so zasnovane tako, da je mogoče nad njim urediti kakovostne zunanje površine z igrišči in zasaditvijo z grmovnicami (brez dreves).

Prostori za shrambe so urejeni v pritličju objekta A3 (neprofitna stanovanja) ali v prvi kleti pripadajočega objekta B1 ali V1. Shrambe so vedno dostopne preko vertikalne komunikacije pripadajočega objekta. Shrambe so zaprte s steno in vrati, kar zagotavlja varovanje osebne lastnine. Urejeno je tudi prezračevanje shramb, glede na izhodišča o ekonomičnosti gradnje pa je prezračevanje skupno za posamezne zaključene sklope shramb. Velikost shramb je skladna z minimalnimi zahtevami pravilnika.

Prodaja nepremičnin

 • 051 600 200

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Vse pravice pridržane, Koss d.o.o.